Hos meg vil du få myke spark bak eller en hjelpende hånd så du finner og utnytter de ressursene og den kunnskapen du allerede besitter så du kan være den beste utgaven av deg selv, oppnå dine drømmer og mål.

 
 

Vi har alle noe å bære på, noe i sekken som til tider føles for vondt, for tungt og uhåndterlig. Fortiden trenger ikke definere fremtiden! Likevel er det slik at desto flere utfordringer du har hatt på din vei gjennom livet, har gitt deg desto flere erfaringer og dermed også flere ressurser du kan hente frem! Finn de, erkjenn de og bruk de! Disse ressursene er iboende hos deg, de kan du benytte til å få et annet tankesett, endre troer og begrensende overbevisninger du har om deg selv eller andre. Gamle, vonde tanker og tilhørende følelser kan endres gjennom bruk av disse erfaringene og ressursene du har tilegnet deg.


Bli trygg i deg selv, hvem er du og er du den du ønsker å være? Først når vi aksepterer og kjenner oss selv kan vi også både se og akseptere litt «ugress i hagen». Det vil også være lettere å kommunisere godt med andre når du er trygg i deg selv og du er deg bevisst på at alle har sin måte å se verden på, sin historie som definerer de og dermed sine måter å prosessere informasjon/kommunikasjon/relasjoner. Våre iboende livskrefter må understøttes om vi skal utvikle oss og komme oss videre og frem og få et så godt liv vi kan.


edited.jpg

Vi mennesker er et konstant velgende vesen. Våre valg er mer eller mindre bevisste, dype eller overfladiske. Vi velger tankestrukturer, holdninger, væremåte og sinnstilstander. Vår tankestruktur bygges blant annet opp av måten vi kommuniserer med oss selv på. Hvordan vi takler motgang, skuffelser og vanskelige øyeblikk i livet henger derfor nøye sammen med denne form for kommunikasjon. Vi har ofte større påvirkningskraft på våre liv enn det vi er klar over, noen ganger trenger vi bare et par ekstra øyne for å se bedre og spørsmål som kan utfordre vårt tankesett. Få tak i det ubevisste i deg, få løst underliggende og bakenforliggende behov og ønsker, det vil rydde vei for nye tanker, muligheter og en bedre utnyttelse av alt du har å by på.


Min jobb vil være å fungere som en motivator som bistår deg til å komme i gang med de endringer du ønsker i ditt liv – din jobb vil være at du er ærlig med deg selv i prosessen og at du ønsker en endring.