En Coach

En Coach fungerer som en motor som hjelper deg til å komme i gang med de endringene du ønsker i livet ditt.

En Coach gir deg fullt fokus, stiller spørsmål, utfordrer og oppmuntrer deg til å se ulike valgmuligheter.

En Coach hjelper deg å tydeliggjøre dine ressurser, dine egenskaper og dine styrker.

En Coach tillater ikke at dine selvbegrensende tanker eller hemmende mestringsstrategier får styre.

En Coach støtter deg til du har nådd dine mål, er en samtalepartner for å klarne tanker og fokus, forankre hva som er viktig for å øke sin effektivitet eller rett og slett gjenvinne balansen i en travel hverdag. Et menneske som ser og respekterer deg for den du er og er en medhjelper på din vei hvor du ønsker å ta ansvar for din egen situasjon og utvikling.

Coaching er verken rådgivning, veiledning eller terapi. Det er en løsningsorientert samtaleform med fokus på muligheter fremfor begrensinger. Coaching relasjonene er et forhold basert på jevnbyrdighet, der progresjonen i prosessen er avhengig av ditt engasjement og villighet til å handle. Ansvaret for å tilby effektfull og utfordrende coaching ligger hos meg som din Coach.

Bilde rom 2.JPG